PROFIEL

OVER DE SPREKER, TRAINER & BESTUURSADVISEUR

BIOGRAFIE

SPREKER EN AUTEUR

Prof. dr. ir. M.C.D.P. Weggeman is hoogleraar Organisatiekunde, in het bijzonder Innovatie Management aan de Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences van de Technische Universiteit Eindhoven. Mathieu Weggeman heeft als focus voor zijn onderzoek gekozen voor het begrijpen en verklaren van innovatieprocessen in technologie-, kennisintensieve en culturele organisaties. Zijn bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar het leidinggeven aan professionals, strategieformulering, het realiseren van collectieve ambitie in teams en organisaties en de werkwijzen en het waardesystemen van de nieuwe generatie.

Samen met zijn promovendi verricht hij onder meer onderzoek naar flow en teamflow bij professionals, naar de motieven die professionals hebben om kennis te creëren en te delen, naar de kenmerken van het (pré) fuzzy front end van innovatieprocessen, naar de rol van lef, humor en kunst in organisaties en naar de invloed van esthetiek van werkprocessen op de affectieve binding van professionals en in het verlengde daarvan op de kennisproductiviteit van de organisatie.

In 2008 wint zijn boek “Leiding geven aan professionals? Niet doen!”de Managementboek van het Jaar Prijs en wordt genomineerd voor de Gids prijs 2008 voor het beste HRM-boek. Dit boek werd in 2014 vertaald in het Engels met de titel “Leading professionals? Don’t!, A continental European perspective”. Mathieu Weggeman is meer gericht op mensen dan op structuren en procedures, is liever componist dan dirigent, is meer toeschouwer dan speler, raakt het meest ontroerd door de combinatie van top-vakdeskundigheid en bescheidenheid, vindt inhoud en vorm alle twee het belangrijkst en onderschrijft de wijze stelling van Richard Rorty, filosoof van het neo-pragmatisme: als het werkt, is het goed!

Zijn inslag is licht anarchistisch en hij beschouwt “Dat is wel erg naïef”als een compliment en politiek gedrag als onecht. Bach kent hij persoonlijk, hij heeft een hekel aan wachten, aan het geluid van stofzuigers en aan zinvolle routines zoals elke dag je tanden poetsen. Weggeman is tegen de veramerikanisering van onze cultuur, ziet de netwerkgeneratie als een nieuwe kans voor de wereld en geniet het meest van de avond vóór Sinterklaas.

Lees meer over Mathieu Weggeman in zijn curriculum vitae of bekijk het overzicht van wetenschappelijke artikelen.

EXTRA

Naast zijn werkzaamheden aan de TU/e voert Mathieu Weggeman een eigen praktijk als bestuursadviseur. In die praktijk houdt hij zich onder meer bezig met het ontwerpen van de inrichting en besturing van kennisintensieve organisaties, het faciliteren van een innovatievriendelijke samenwerkingscultuur, de conditionering van context-afhankelijke zelfsturing, het – al dan niet – leidinggeven aan professionals en het stimuleren van de esthetiek van werkprocessen. Mathieu Weggeman houdt ook lezingen over zijn werk. De humor die daarbij regelmatig aan de orde is, is niet representatief voor zijn werk maar moet gezien worden als een didactisch hulpmiddel.

Mathieu Weggeman was 6 jaar lid van de Raad voor Cultuur, 11 jaar toezichthouder bij Buurtzorg Nederland en 6 jaar bij Brainport Development in Eindhoven. Toezichthouder is hij nog bij de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, bij SintLucas en ZuidZorg in Eindhoven en het Gouverneur Kremerscentrum van het Maastrichts Universitair Medisch Centrum.

DOWNLOADS

FOTOMATERIAAL VOOR UITNODIGINGEN. KLIK OP DE FOTO VAN UW KEUZE EN SELECTEER MET DE RECHTER MUISKNOP ‘OPSLAAN ALS…’
Mathieu Weggeman - vrij te gebruiken (zwart wit)
Mathieu Weggeman - vrij te gebruiken(1) zwart wit
2020 Lars Konings
2019 TUe