Waarom een definitiestudie over de vraag wat kunst is?

Waarom een definitiestudie over de vraag wat kunst is?

Landelijke adviesorganen zoals de Raad voor Cultuur, het Fonds Podiumkunsten, het Mondriaan Fonds en tal van provinciale en gemeentelijke cultuurcommissies verdelen periodiek veel geld over kunstinstellingen en kunstenaars. En in de meeste gevallen doen ze dat zonder in hun rapporten en adviezen expliciet te vermelden wat ze onder kunst verstaan. Kunsthogescholen en kunstacademies ‘vergeten’ in hun studiegidsen te definiëren wat kunst volgens hen is, maar ze kunnen er blijkbaar wél curricula voor ontwerpen. En conservatoren en curatoren van musea, van festivals en van tentoonstellingen programmeren naar hartenlust kunst, vaak ook zonder daarbij aan te geven wat ze onder kunst verstaan.

Het is intellectueel een zwaktebod om bij het adviseren over kunst, het beslissen over kunstsubsidies, het programmeren van kunst en het opleiden van kunstenaars, impliciet uit te gaan van de opvatting dat kunst een primitieve term is die door de meeste mensen wel wordt begrepen zonder dat die gedefinieerd hoeft te worden.
Daarom deze ontologie.

Beleidsmakers, adviseurs, opleidingsmanagers, conservatoren, curatoren en mecenassen die door deze definitiestudie aangezet worden om hun eigen opvatting over wat kunst is, (verder) te expliciteren, krijgen daardoor de beschikking over een rationeler en hopelijk beter communiceerbeer referentiekader voor het bepalen van hun visie en strategie.
Ziedaar de praktische en maatschappelijke relevantie van deze definitiestudie.

Mathieu Weggeman is hoogleraar Organisatiekunde en Innovatiemanagement aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij is lid van de Raad van Toezicht van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) en van SintLucas in Eindhoven voormalig lid van de Raad voor Cultuur. Andere boeken van hem zijn: Waarom zouden we doodgaan? (Prometheus), Leidinggeven aan professionals? Niet doen! (Scriptum), de dichtbundel Een vilein gebied (Rubinstein) en André Kammaraad, patanoom-analoog (Scriptum).


Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *